• Почистване на общите части два пъти седмично с включено почистване на стълбищните прозорци и парапети един път годишно /както е заложено в Закона за управление на етажната собственост/, почистване на околоблоковото пространство.
• Асансьорна поддръжка.
• Регистрация и водене на домова книга.
• Плащане на сметки.
• Събиране на входна такса и др.
• Събираемост на стари задължения от некоректни съкооператори, съгласно законовите разпоредби;
• Система за контрол на достъпа на външни лица във входа;
• Система за видеонаблюдение с охранителни камери;
• Осъществяване на рекламна дейност с цел – допълнителен приход за етажната собственост;
• Въвеждане в експлоатация на сгради, които нямат разрешение за ползване;
• Уреждане собствеността на прилежащата площ към сградата в режим на етажна собственост;
• Услуги, свързани с правилното и точно попълване на недвижимите имоти при изготвянето на кадастрална карта и кадастрални регистри (при създаването йм);
• Услуги, свързани с попълване и изменение на влязла в сила кадастралната карта на района;
• Отдаване под наем на общи помещения;
• Управление и отдаване под наем на имоти, чиито собственици не живеят в тях;
• Всички видове строителни ремонти;
• Озеленяване и поддръжка на околоблоково пространство;
♦ Унищожаване на вредители:
- Дезинфекция-унищожаването на патогенни микроорганизми (паразити) и предотвратяването на повторната им поява.
- Дератизация-унищожаването на гризачи - мишки, плъхове и др. вредни гризачи.
- Дезинсекция-унищожаването на вредни насекоми - хлебарки, мравки, бълхи, дървеници, мухи, комари, оси и други вредни насекоми.
- Дезакаризация – унищожаване на кърлежи и други вредни насекоми.
Използваните от нас биоциди притежават разрешителни от МЗ на Р.България и отговарят на стандартите на ЕС и гарантират безопасноста на хората и опазването на околната среда.
Тези дейности се извършват във:
• Жилищни помещения, тавани, мазета и др., жилищни дворове, други открити площи;
• Магазини, складови и производствени помещения;
• Административни сгради и офиси;
• Хотели, ресторанти, столове, сладкарници и др.;
• Училища и детстки градини, здравни заведения.
• Застраховане;
• Организация на почивки и екскурзии;
• Снегопочистване;
• Кандидатстване за финансиране по европрограми за облагородяване на околоблоковото пространство и изграждане на детски площадки.
• Други.