Ние ценим времето ви и предлагаме широк набор от услуги, с които ще осигурим първокласна грижа за общия Ви дом. На Ваше разположение е екип от специалисти, който ще се погрижи за спокойствието и времето Ви и ще Ви предпази от излишен стрес.
Професионалният домоуправител защитава интересите ви при спазване на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) на Република България и вътрешните правила на етажната собственост, гласувани на общо събрание от нейните членове.
Професионален домоуправител

Административно управление на имота:
• Поддържане на изрядна документация – досиета на сградите, дейностите и съоръженията.
• Поддържане на връзка със собствениците и наемателите.
• Съдействие при организирането и провеждането на Общо събрание на собствениците в сгради в режим на Етажна собственост - изготвяне на покани, отчитане на гласуването, протоколи и др.
• Представителство на етажната собственост пред държавната и общинската администрация, както и пред други институции и органи;
• Планиране, подготовка и реализация на капитални ремонти по сградата;
• Контрол върху поддръжката на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, домофонна система, пожароизвестителна и пожарогасителни системи (ако има такива);
• Калкулиране и плащане на сметките за общите части на сградата.
• Ежемесечно представяне на финансовите отчети.


Стремим се към ползотворното и трайно сътрудничество с нашите партньори и клиенти.